EPSI Pulssi

Asiakastyytyväisyyden jatkuva mittaus kehittämisen tueksi

EPSI Pulssi on helppo tapa mitata asiakastyytyväisyyttä jatkuvasti – reaaliajassa

EPSI Rating toimialatutkimuksista selviää asiakastyytyväisyyteen vaikuttavat asiat, jotka ovat paljon muutakin kuin vain asiakkaiden mielipide yrityksen tuotteista, palveluista ja niiden vastineesta rahalle. Asiakastyytyväisyyteen vaikuttaa vahvasti myös asiakkaiden muuttuvat odotukset sekä yrityksen imago.

Asiakastyytyväisyys muodostuu kaikista kohtaamisista yrityksen itsensä ja myös muiden sen toimintaan kytkeytyneiden toimijoiden kanssa.  Jatkuvan mittaamisen kautta on mahdollista seurata toimenpiteiden vaikutuksia reaaliajassa sekä päättää ketterästi uusista toimenpiteistä matkan varrella.

Asiakastyytyväisyyteen eniten vaikuttavat tekijät selviävät laajasta toimialatutkimuksesta

EPSI Pulssin avulla voi tehdä lyhyitä ja nopeita pulssimittauksia juuri niistä yrityksen kaikkein tärkeimmistä asiakastyytyväisyyteen vaikuttavista tekijöistä ja seurata niiden kehitystä jatkuvasti. EPSI Pulssia mitataan tekstiviestillä (3-5 kysymystä) halutuin väliajoin, vaikkapa jokaisen asiakaskontaktin jälkeen. Kysymyksiä voi myös ajan mittaan vaihtaa kehittämisen alueiden muuttuessa.

Nopeammat kehitystoimet jatkuvasti kertyvän tiedon tuella

EPSI Pulssi pitää yrityksen asiakkaan iholla, tuoden tietoa arkipäivän kokemuksista suoraan kehittämisen tueksi. Kun asiakastyytyväisyyden tärkeimpiä tekijöitä mitataan jatkuvasti, voidaan toimenpiteet kohdistaa tarkasti ja asiakastyytyväisyyden paraneminen nopeutuu. Näin vuosittain julkisesti raportoitavassa toimialamittauksessa yrityksen reittaus kehittyy haluttuun suuntaan.

Näin se toimii

Kun asiakas on asioinut yrityksesi kanssa, hän saa teksti- tai sähköpostiviestin, johon on linkitetty joitakin kohtaamista koskevia kysymyksiä. Asiakas vastaa kysymyksiin puhelimella tai tietokoneella. Tulokset ovat nähtävissä raportilla, josta konkreettisesti näet miten suoriuduitte asiakkaidenne mielestä.

EPSI Pulssi antaa mahdollisuuden

 • Välittömään reagointiin – ohjaamalla toimintaa asiakastyytyväisyyden parantamiseksi ja reagoimalla nopeasti sekä myönteiseen että kielteiseen tulokseen
 • Kehityksen seurantaan – visualisoimalla kehittämisen vaikutukset, näin toimitte ja näin asiakkaat sen näkevät
 • Kehittämisen nopeuttamiseen – tunnistamalla ketterästi menestykselliset pilotoinnit, menetelmät sekä palvelut ja tuotteet
 • Tärkeimpiin tekijöihin keskittymiseen – asiakkaat huomaavat, että kehitätte juuri heille tärkeitä ja relevantteja asioita
 • Henkilöstökokemuksen vahvistamiseen – asiakastyytyväisyyden kasvaminen motivoi henkilöstöä. EPSI Pulssi myös antaa mahdollisuuden sisäiseen vertailuun.
 • Parhaiden käytäntöjen tunnistamiseen – asiakkaat ottavat kantaa ja kertovat mikä toimii ja mikä ei. Tätä tietoa kannattaa hyödyntää.

Datasta kehitystyöhön

Asiakastyytyväisyyden asteittainen kehittäminen vaatii paitsi informaatiota myös analysointia, oivalluksia ja päätöksiä. EPSI Pulssi kattaa koko prosessin tiedon keruusta päätöksiin.

 • Fokusalueen tunnistaminen toimialatutkimuksen tuella
 • 3–5 kysymyksen määrittäminen
 • Päivittäiset EPSI Pulssi-mittaukset
 • Viikoittainen analysointi
 • Kuukausittainen oivallus- ja trendipalaveri
 • Neljännesvuosittaiset työpajat

Haluatko tutustua paremmin EPSI Pulssiin?

Ota yhteyttä Heidi Laitinen

Haluatko apua tutkimuksen tekoon?

Täytä sähköpostiosoitteesi niin otamme sinuun yhteyttä!