Management Index

Johtoryhmätyöskentelyn tehokkuus?

Management Index on uudenlainen tutkimus, joka antaa tietoa johtamisen tehokkuudesta paitsi yrityksessä, myös laajemmin toimialalla ja ylipäänsä yritystoiminnassa tänä päivänä. Tutkimuksessa kerätään tietoa yritystoiminnan johtamisen eri osa-alueilta ja tunnistetaan sen kehitysalueita.

Management Indexin avulla

  • Voidaan mitata johtamisen tehokkuutta.
  • Tunnistetaan priorisoitavia kehityskohteita.
  • Johtamisen tehokkuutta voidaan arvioida suhteessa kilpailijoihin ja muihin yrityksiin ylipäätään.

Miten Management Index toteutetaan käytännössä?

Tutkimuksessa hyödynnetään 50:ntä johtamisen ja toiminnan tehokkuutta mittaavaa väittämää kymmeneltä eri toiminnan osa-alueelta. Viisi keskittyy toiminnan sisältöön, neljä tulosten saavuttamiseen ja lopuksi pureudutaan päätöksenteon, oppimisen sekä kehittymisen tutkimiseen. Tutkimus toteutetaan käytännössä web-kyselynä, jonka kohderyhmänä ovat johtoryhmä sekä valittu sisäinen viiteryhmä.

Management Indexin osalta eteneminen

Ota yhteyttä, niin keskustellaan, miten voimme auttaa yritystänne menestymään nopeasti muuttuvassa maailmassa.

Osaava ja kansainvälinen ammattilaisjoukkomme ymmärtää sekä liiketoimintaa, asiakasta että työntekijöitä ja niiden yhteyttä kilpailukykyyn sekä tulokseen. Akateemisesti koulutetut tilasto- ja kansantaloustieteilijämme sekä henkilöstöasiantuntijamme varmistavat, että käytössäsi on luotettava, tuore ja kattava toimialatieto.

Haluatko apua tutkimuksen tekoon?

Täytä sähköpostiosoitteesi niin otamme sinuun yhteyttä!