Kuntarating 2016

2017.03.27

Pirkkalassa ja Kauniaisissa tyytyväisimmät asukkaat

Pirkkala ja Kauniainen ovat vuoden 2016 huiput. Edellisen vuoden huikean nousun tehnyt voittajakunta Lempäälä jäi niistä jälkeen, mutta Lempäälänkin tulos oli edelleen hyvä eli yli 75 pistettä. Kaiken kaikkiaan parhaiden kuntien saamat arviot ovat erinomaisia. Keskiarvo on peräti 69,4 jonka yläpuolelle ylsi lähes puolet reitatuista 75 kunnasta.

Viimeisiksi jäivät Raasepori (57,9) ja Pietarsaari (56,1). Eniten parannusta edelliseen vuoteen saavutti Tampereen naapurikunta Ylöjärvi (70,3), joka on onnistunut parantamaan asukastyytyväisyyttään jopa 9,2 pistettä ja on nyt sijalla 33.

Jopa neljä Turun lähikuntaa parhaan kymmenen joukossa

Turun lähikunnat ovat yleisesti menestyneet hyvin viime vuosina: Turun lähikuntia on päässyt top 10 joukkoon peräti neljä: Naantali, Kaarina, Lieto ja Raisio.

Seinäjoki nousi suurten kaupunkien kärkeen – Tampere edelleen viiden suurimman ykkönen

Seinäjoen tulos nousi edellisestä vuodesta peräti 7,7 pistettä ja oli paras suurten kaupunkien joukossa.  Tampere on jo kolmatta vuotta peräkkäin viiden suurimman kaupungin (Helsinki, Espoo, Tampere, Vantaa, Oulu) ykkönen, mutta Espoo ja Helsinki lähestyvät sitä. Kolme suurinta kaupunkia on Suomen keskiarvoa  korkeammalla, Oulu ja Vantaa ovat jääneet hieman keskiarvon alle.

Suurimmista viidestä kaupungeista ainoastaan Espoo on onnistunut parantamaan asukastyytyväisyyttään viime vuodesta. Pääkaupunkiseudun kunnat Vantaata lukuun ottamatta ylittävät Suomen keskiarvon asukastyytyväisyydessä. Vantaa on viimeisen viiden vuoden aikana ollut alle Suomen keskiarvon, poikkeuksena vuoden 2015 tulos. Vuonna 2016 kuitenkin Vantaan keskiarvo on laskenut suhteessa Suomen keskiarvoon ja alittaa sen nyt 1,4 indeksipisteellä.

20 suurinta kaupunkia tarkasteltaessa, suurimmat pudotukset asukastyytyväisyydessä ovat Rovaniemellä (-2,8) ja Vaasassa (-3,0).

Tampereella tyytyväisimpiä nuoret ja ikääntyvät

Viiden suurimman kaupungin joukossa Tampereelta löytyvät tyytyväisimmät alle 30 vuotiaat ja toisaalta 60 vuotiaat ja sitä vanhemmat. Seuraavaksi molemmissa ikäluokissa sijoittuu Espoo. Muissa suurimmissa viidessä kaupungissa tyytyväisyys ikäluokkien välillä vaikuttaisi olevan suhteellisen tasainen.

5 Suurimman kaupungin joukossa Espoossa tyytyväisimmät korkeatuloiset – Tampereella tyytyväisimmät pienituloiset

5 Suurimman kaupungin joukosta Espoosta ja Tampereelta löytyvät tyytyväisimmät korkeatuloiset (>3.500€/kk nettona ansaitsevat). Alle 2.000€/kk nettona ansaitsevat ovat tyytyväisimpiä Tampereella.

Vantaalla keskituloiset ovat tyytyväisimpiä verrattuna pieni- ja suurtuloisiin. Keskimääräisesti Suomessa tulojen määrä vaikuttaa kuitenkin vain vähän asukastyytyväisyyteen vaikkakin kuntien välillä on suuria eroja.

Kun tarkastellaan vastaajien koulutusasteen vaikutusta asukastyytyväisyyteen Suomen viidessä suurimassa kaupungissa, on suurimmat erot toisen asteen ja korkea-asteen koulutettujen asukkaiden välillä on nähtävissä Tampereella ja Oulussa. Oulussa korkeammin koulutetut ovat hieman tyytyväisempiä kuin muut, mutta Tampereella tilanne on päinvastainen.

Noin joka kolmas olisi valmis suosittelemaan asuinkuntaansa tuttavilleen

Noin joka kolmas suomalainen olisi valmis suosittelemaan asuinkuntaansa tuttavilleen*. Suositteluhalukkuudessa on kuitenkin laaja hajonta. Kaunaisia olisi valmis suosittelemaan jopa n. 79% vastanneista, kun esimerkiksi vähiten suosittelijoita sisältävä Kurikkaa olisi valmis suosittelemaan vain n. 11% vastanneista.

Taulukossa on esitetty suositteluhalukkuutta tarkasteltaessa kolme parhaiten ja kolme heikoiten menestynyttä kuntaa, sekä Suomen keskiarvo.

*Suosittelijaksi määritellään vastaaja, joka antoi arvosanan 9 tai 10 vastausasteikoilla 1-10, jossa arvosana 1 on erittäin epätodennäköistä ja arvosana 10 erittäin todennäköistä.

Tietoa tutkimuksesta

Norstat Finland haastatteli kuntarating 2016 -tutkimukseen yhteensä 10263 Suomessa asuvaa 18–79-vuotiasta Suomen asukasta. Puhelinhaastattelut tehtiin 2016 Syksyn aikana. Tutkimus on tehty satunnaisotannalla.

Kuntaratingissa mitattujen kuntien asukastyytyväisyyden virhemarginaalit ovat keskimäärin haarukassa  +/- 4,1 indeksipistettä.

Kuntarating TOP 20 listan asukastyytyväisyyden virhemarginaalit ovat keskimäärin haarukassa +/- 4,5 indeksipistettä. Näistä virhemarginaaleista 90% sisältyy haarukkaan n. +/- 6 indeksipistettä, poikkeuksina Kuusamo (6,3) ja Kontiolahti (6,6).

Kuntarating 20 Suurinta kaupunkia asukastyytyväisyyden virhemarginaalit ovat keskimäärin haarukassa  +/- 3,2 indeksipistettä.

Tilastollinen luottamustaso on 95%.

Asukastyytyväisyys – Kuinka EPSI Rating mittaa sitä?

Asukastyytyväisyyttä tutkitaan seuraavien kolmen kysymysten avulla:

  • Ajatelkaa kaikkia kokemuksianne asuinkuntanne tarjoamista palveluista. Kuinka tyytyväinen olette niihin?
  • Missä määrin asuinkuntanne tarjoamat palvelut täyttävät nyt kaikki odotuksenne niistä?
  • Kuvitelkaa kaikin puolin täydellinen asuinkunta. Kuinka lähellä asuinkuntanne on tätä täydellistä kuntaa?

Kunkin aspektin arvosana ilmoitetaan välillä 0-100. Mitä korkeampi arvosana, sitä paremman arvion kunta on saanut asukkailtaan.

EPSI Rating

EPSI Rating on Pohjoismaiden johtava riippumaton yhtiö yritysten asiakas- ja työtyytyväisyyden tutkimisessa ja mittaamisessa. EPSI Rating tuottaa ja julkaisee puolueetonta tutkimus- ja mittaustietoa toimialojen ei-taloudellisista indikaattoreista. Lisäksi yhtiö tekee yrityskohtaisia tutkimuksia ja tukee johtoa päätöksenteossa. EPSI Rating Group tekee vuosittain n. 300 000 haastattelua useilla toimialoilla. Eri toimialojen, kuten kuntien, terveydenhoidon, energian, pankki- ja vakuutusalan, matkailun, kuljetuksen sekä telealan tutkimustulokset julkistetaan säännöllisesti, ja tiedot ovat vapaasti käytettävissä. Niiden avulla sekä kuluttajat että yritykset voivat vertailla eri toimijoita. EPSI Rating toimii Pohjoismaiden ja Baltian lisäksi Keski-Euroopassa ja UK:ssa.

Haluatko apua tutkimuksen tekoon?

Täytä sähköpostiosoitteesi niin otamme sinuun yhteyttä!