Kuntarating 2017

2018.03.26

Kauniaisissa ja Pirkkalassa tyytyväisimmät asukkaat

Kauniainen ja Pirkkala jatkavat edelleen kärkikaksikkona Kauniaisten ottaessa kuitenkin kaksi indeksipistettä eroa Pirkkalaan. Kaiken kaikkiaan keskimääräinen asukastyytyväisyys nousi 1,9 indeksipistettä entisestään hyvältä tasolta. Eniten asukastyytyväisyyttään parantaneet kunnat olivat Pietarsaari (10,2 indeksipistettä), Kauhava (9,6 indeksipistettä) ja Kajaani (9,2 indeksipistettä).

 

Helsinki nousi viiden suurimman kärkeen

Tampereen kolmen vuoden putki ykkösenä viiden suurimman kaupungin (Helsinki, Espoo, Tampere, Vantaa, Oulu) joukossa katkesi. Helsinki nousi Tampereen yläpuolelle 3,7 indeksipisteen parannuksella. Oulu nousi tänä vuonna keskiarvon yläpuolelle ja viidestä suurimmasta ainoastaan Vantaa jäi Suomen keskiarvon alle asukastyytyväisyydessä.

Pääkaupunkiseudun kunnista Helsinki oli selkeästi suurin nousija.  Pääkaupunkiseudun kunnista myös Vantaa nousi 1,4 indeksipistettä. Kauniainen ja Espoo pysyivät edellisvuoden tasolla. Espoo oli aiemmin hieman Helsinkiä korkeammalla, mutta Helsinki on tällä nousulla päässyt 3,5 indeksipistettä Espoota korkeammalle.

20 suurimman kaupungin kärjessä kova kilpailu

Kuopion asukastyytyväisyys nousi 4,5 indeksipistettä ja tällä Kuopio on 20 suurimman kaupungin kärjessä. Helsinki ja Turku nousivat myös kärkikolmikkoon, molemmat 3,7 indeksipisteen nousulla. 20 suurimman kaupungin joukossa eniten nousivat Kouvola (5,5 indeksipistettä) ja Jyväskylä (5,4 indeksipistettä). Viime kerran 20 suurimman kaupungin ykkönen Seinäjoki laski siis sijoituksessaan, mutta asukastyytyväisyyden lasku oli vain maltilliset 1,1 indeksipistettä.

Helsingissä 45-59 vuotiaat tyytyväisimpiä – Espoossa ja Vantaalla naiset

Helsingissä 45-59 vuotiaat asukkaat ovat kaikkein tyytyväisimpiä kuntaansa. Myös viiden suurimman kesken 45-59 vuotiaat ovat kaikkein tyytyväisimpiä Helsingissä. Suurimmat erot miesten ja naisten välillä viiden suurimman kaupungin joukossa olivat Espoossa ja Vantaalla. Espoossa naiset antoivat 4,5 indeksipistettä korkeammat arvosanat ja Vantaalla 4,1 korkeammat indeksipisteet. Naiset antoivat koko tutkimuksessa keskimäärin 1,3 indeksipistettä korkeammat arvosanat kuin miehet.

Erot asukastyytyväisyydessä tuloluokkien välillä ovat melko pieniä kaikissa viidessä suurimmassa kunnassa. Tampereella 3501 € – 4500 € bruttona ansaitsevat olivat hieman muita tyytyväisempiä, Espoossa 0 € – 2000 € ja 2001 € – 3500 € ansaitsevat olivat hieman muita tyytyväisempiä.

Noin joka kolmas olisi valmis suosittelemaan asuinkuntaansa tuttavilleen

Noin joka kolmas (38 %) suomalainen olisi valmis suosittelemaan* asuinkuntaansa. Suositteluhalukkuudessa on kuitenkin laaja hajonta. Eniten suosittelijoita löytyy Kauniaisista, jossa jopa 86 % olisi valmis suosittelemaan asuinkuntaansa. Tämä on jopa 16 prosenttiyksikköä enemmän kuin toiseksi eniten suosittelijoita sisältävässä Pirkkalassa, jossa 70 % vastanneista olisi valmis suosittelemaan Pirkkalaa. Kauniainen ja Laukaa olivat ainoat kunnat, joilla ei ollut yhtään arvostelijaa. Vähiten suosittelijoita oli Kemissä ja Kauhajoella, joissa vain 13 % vastanneista olisi valmis suosittelemaan kuntaansa.

 

*Suosittelijaksi määritellään vastaaja joka antaa asteikolla 1-10 arvosanan 9 tai 10 kysymykseen suositteluhalukkuudestaan ystäville tai tuttaville. Arvostelijaksi määritellään arvosanan 1-6 antanut vastaaja.

Tietoa tutkimuksesta

Kuntarating 2017 -tutkimukseen haastateltiin yhteensä 10 065 Suomessa asuvaa yli 18 vuotiasta asukasta Suomessa. Yhteensä 62 kunnan tulokset on julkaistu. Muiden kuntien otantamäärät eivät riittäneet reittaamiseen. Puhelinhaastattelut tehtiin 2017 touko-marraskuun aikana.

Kuntaratingissa mitattujen kuntien asukastyytyväisyyden virhemarginaalit ovat keskimäärin välillä +/- 4,0 indeksipistettä.

Kuntarating TOP 20 -listan asukastyytyväisyyden virhemarginaalit ovat keskimäärin välillä +/- 4,0 indeksipistettä. Näistä virhemarginaaleista 90% sisältyy välille n. +/- 6 indeksipistettä, poikkeuksina Kuusamo (7,4) ja Luoto (8,2).

Kuntarating 20 suurinta kaupunkia asukastyytyväisyyden virhemarginaalit ovat keskimäärin välillä +/- 2,2 indeksipistettä.

Tilastollinen luottamustaso on 95%.

Asukastyytyväisyys – Kuinka EPSI Rating mittaa sitä?

Asukastyytyväisyyttä tutkitaan seuraavien kolmen kysymysten avulla:

  • Ajatelkaa kaikkia kokemuksianne asuinkuntanne tarjoamista palveluista. Kuinka tyytyväinen olette niihin?
  • Missä määrin asuinkuntanne tarjoamat palvelut täyttävät nyt kaikki odotuksenne niistä?
  • Kuvitelkaa kaikin puolin täydellinen asuinkunta. Kuinka lähellä asuinkuntanne on tätä täydellistä kuntaa?

Kunkin aspektin arvosana ilmoitetaan välillä 0-100. Mitä korkeampi arvosana, sitä paremman arvion kunta on saanut asukkailtaan.

EPSI Rating

EPSI Rating on Pohjoismaiden johtava riippumaton yhtiö yritysten asiakas- ja työtyytyväisyyden tutkimisessa ja mittaamisessa. EPSI Rating tuottaa ja julkaisee puolueetonta tutkimus- ja mittaustietoa toimialojen ei-taloudellisista indikaattoreista. Lisäksi yhtiö tekee yrityskohtaisia tutkimuksia ja tukee johtoa päätöksenteossa. EPSI Rating Group tekee vuosittain n. 300 000 haastattelua useilla toimialoilla. Eri toimialojen, kuten kuntien, terveydenhoidon, energian, pankki- ja vakuutusalan, matkailun, kuljetuksen sekä telealan tutkimustulokset julkistetaan säännöllisesti, ja tiedot ovat vapaasti käytettävissä. Niiden avulla sekä kuluttajat että yritykset voivat vertailla eri toimijoita. EPSI Rating toimii Pohjoismaiden ja Baltian lisäksi Keski-Euroopassa ja UK:ssa.

Haluatko apua tutkimuksen tekoon?

Täytä sähköpostiosoitteesi niin otamme sinuun yhteyttä!