Kuinka sisäinen mielikuvanne brändistänne eroaa todellisesta käsityksestä?

  EPSI Ratingin bränditutkimuksen avulla saatte vahvan perustan esimerkiksi brändinne mielleyhtymien, asenteiden, tunnettuusasteen ja hyväksynnän mittaamiseen ja analysointiin.

  Vahva brändi rakentuu useille tärkeille peruspilareille

  Brändi rakentuu kuvaan, jonka työntekijänne välittävät yrityksestänne, asiakkaiden kokemukseen teistä ja brändistrategiastanne sekä organisaationne ulkoisesta viestinnästä. Brändi tulee ankkuroida kaikilla tasoilla ja sitä tulee yhtenäisesti toteuttaa sekä sisäisesti että ulkoisilla markkinoilla. Se, että brändi yhdistyy yleisiin tavoitteisiinne ja liittyy emotionaalisiin taustavoimatekijöihinne, vahvistaa vaikutusta markkinoilla.

  Brändin perusta päätöksentekoa varten

  Asiakaskyselyjemme avulla voimme selittää puolet brändistä, mitä kutsumme ”imagoiksi”. Imago sisältää muun muassa sen, kokeeko asiakas heistä välitettävän, onko helppoa olla asiakkaana, ottaako yritys yhteiskuntavastuuta tai tuntevatko asiakkaat luottamusta. Brändi kuitenkin sisältää tämän ja paljon muuta.

  Saadaksemme perusteellisen kuvan brändistänne voimme tehdä bränditutkimuksen puolestanne. Tutkimuksen avulla saatte vahvan perustan esimerkiksi brändinne mielleyhtymien, asenteiden ja tunnettuusasteen analysointiin.

  EPSI Ratingin bränditutkimus perustuu samaan tieteelliseen metodologiaan kuin muut kyselymme ja tutkimuksemme. Tutkimuksen avulla saatte perusteita päätöksentekoa varten brändistrategian tai muun tyyppisten tavaramerkkiin liittyvien kysymysten suunnitteluun.

  Kuulemme teistä mielellämme!

  Näihin saatte vastauksen

  • Kuinka tunnettuus ja asenne liittyvät toisiinsa.
  • Kuinka moni tietää yrityksestänne.
  • Mitkä mielleyhtymät tekevät yrityksestänne mahdollisen vaihtoehdon tai ensimmäisen valinnan.
  • Mitkä asenteet liittyvät eniten ostamiseen.
  • Mielleyhtymät, joita teidän on vahvistettava.

  Näin toteutetaan bränditutkimus

  Aloitamme aina tutkimuksen käymällä läpi kanssanne tarpeenne ja tavoitteenne. Esimerkiksi, onko olemassa tiettyjä alueita, jotka ovat erityisen mielenkiintoisia tarkastella? Asiantuntijamme auttavat tässä työssä. Tämän jälkeen asetetaan tutkimuksen kehykset ja brändikysely räätälöidään juuri teille. Teemme ehdotuksen kysymyspatteristosta, josta keskustellaan yhdessä varmistaaksemme, että kaikki olennaiset ulottuvuudet otetaan mukaan tutkimukseen.

  Keskustelemme yhdessä tavoitteistanne ja asetamme kehyksen bränditutkimukselle konkreettisten tarpeidenne perusteella. Tältä pohjalta teemme ehdotuksen kysymyspatteristosta, jota sen jälkeen tarkistetaan ja täydennetään yhdessä varmistaaksemme, että otamme huomioon kaikki asiaankuuluvat ulottuvuudet.

  Haluatteko tietää lisää?

  Olettehan yhteydessä
  Maajohtaja Heidi Laitinen
  +358 50 406 8796,
  heidi.laitinen@epsi-finland.org

  EPSI Ratingin bränditutkimus on tehokas työkalu, joka auttaa teitä ymmärtämään markkinoinnin ja viestinne tehokkuuden. Autamme myös ymmärtämään, miten asiakkaan kokemus liittyy brändin arvoihin.

  Kaikki tutkimuksemme voidaan suorittaa täysin itsenäisesti, mutta ne on myös suunniteltu yhdistymään toisiinsa tarjotakseen täysin uusia ulottuvuuksia päätöksenteon perustaa varten.

  Kaikki tutkimuksemme voidaan suorittaa täysin itsenäisesti, mutta ne on myös suunniteltu yhdistymään toisiinsa tarjotakseen täysin uusia ulottuvuuksia päätöksenteon perustaa varten.

  Lähetä viesti, niin olemme pian yhteydessä.

  Lähettämällä lomakkeen suostun siihen, että henkilötietoni tallennetaan ja käsitellään.

  Tämän tarkoituksena on rekisteröidä tietoja, jotka puolestaan ovat perusta sille, että voimme täyttää sitoumuksemme ja tarjota hyvää palvelua. Lue lisää TIETOSUOJAKÄYTÄNNÖSTÄMME.