Kuinka sijoitutte kilpailijoihin verrattuna?

  EPSI Ratingin toimialatutkimukset tarjoavat vastauksia niihin aihealueisiin, jotka toimivat asiakastyytyväisyyden ja -uskollisuuden liikkeellepanevina voimina, noin kymmenellä toimialalla. Tutkimus antaa selkeät ohjeet, kuinka edelleen kehittää tavaramerkkiänne, yritystänne tai palveluanne. Lisäksi yrityksenne sijoitetaan paremmuusjärjestykseen kilpailijoiden kanssa.

  Markkinoiden kattavin asiakastutkimus

  EPSI Rating:n toimialatutkimus on paljon enemmän kuin asiakastutkimus. Saatte kattavan raportin, joka sisältää yksityiskohtaisia tuloksia ja näkemyksiä yrityksestänne sekä konkreettisia suosituksia siitä, miten voitte asettaa asiakkaan keskiöön entistä menestyksellisemmin.

  Tutkimus mittaa asiakkaan kokemusta liiketoiminnastanne ja tarjoaa näkemyksiä suhteessa kilpailijoiden ja muiden toimialojen kehitystarpeisiin. Mitkä painopistealueet vaikuttavat parhaiten asiakastyytyväisyyteenne ja missä järjestyksessä teidän tulisi priorisoida parannettavat alueet, ovat joitain annettuja vastauksia. Raporttimme perusteella saatte myös selvityksen, jonka avulla voitte menetelmällisesti vahvistaa suhteitanne asiakkaisiin.

  Saatte pääsyn markkinoiden kattavimpaan toimialanne johtavien toimijoiden vertailuun ja tiedon sijoituksestanne paremmuusjärjestyksessä.

  300 000 asiakaskokemusta kertoo kaiken

  EPSI-toimialatutkimukset ovat puolueettomia kansallisia tutkimuksia, jotka perustuvat vuosittain yhteensä 300 000 haastatteluun asiakkaiden kokemuksista Ruotsissa, Pohjoismaissa ja muualla Euroopassa. Tulokset julkaistaan yksityiskohtaisten raporttien välityksellä toimialoittain. Tieteellisten mallianalyysien avulla lasketaan indeksit esimerkiksi imagolle, palvelulle ja uskollisuudelle. Taustavoima-analyysimme avulla voimme osoittaa taustalla olevat syy-yhteydet ja sen, mikä vaikuttaa eniten tyytyväisyyteen.

  Toimialojen laajuus ja yhdistelmä tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden tehdä vertailuja toimialanne toimijoiden ja toimialojen sekä muiden maiden välillä.

  Vuoden 2023 tulosten yhteenveto:

  Asiakastyytyväisyysvuosi 2023 – EPSI Rating Suomi

  Toimialat: Energia | Henkilöliikenne | Pankki | Telekommunikaatio | Uudisasuntorakentaminen | Vakuutus

  TOIMIALATUTKIMUS TARJOAA:

  • Puolueettoman asiakastyytyväisyysindeksin, joka perustuu tieteellisesti todistettuun malliin.
  • Asiakastyytyväisyyden ja -uskollisuuden liikkeellepanevat voimat organisaatiossanne sekä toimialallanne.
  • Sijoitus ja vertailut toimijoiden, toimialojen ja maiden välillä.
  • Mahdollisuus integroida asiakkaiden ja työntekijöiden tyytyväisyystutkimuksia.
  • Pääsy strategiseen neuvontaan liittyen asiakaslähtöisyyteen, laadun kehittämiseen ja muutosjohtamiseen.

  Ennen jokaista tutkimusta, EPSI Rating tapaa useita alan toimijoita, jolloin keskustellaan ajankohtaisista ​​ja olennaisista​​ kysymyksistä. EPSI Rating vastaa kaikesta tutkimuksen esisuunnittelusta ja tietojen keräämisestä.

  Haluatteko tietää lisää?

  Olettehan yhteydessä
  Maajohtaja Heidi Laitinen
  +358 50 406 8796,
  heidi.laitinen@epsi-finland.org

  300000

  haastattelua vuodessa EPSI Rating:n tutkimuksia varten.

  100

  Asiakastyytyväisyysindeksi antaa arvon välillä 0 ja 100. Indeksi yli 75 on erittäin hyvä, kun taas arvo alle 60 osoittaa asiakkaiden suurta tyytymättömyyttä.

  OLETTEHAN YHTEYDESSÄ, MIKÄLI HALUATTE LISÄTIETOJA.

  Lähetä viesti, niin olemme pian yhteydessä.

  Lähettämällä lomakkeen suostun siihen, että henkilötietoni tallennetaan ja käsitellään.

  Tämän tarkoituksena on rekisteröidä tietoja, jotka puolestaan ovat perusta sille, että voimme täyttää sitoumuksemme ja tarjota hyvää palvelua. Lue lisää TIETOSUOJAKÄYTÖNNÖSTÄMME.