• Se, joka lakkaa olemasta parempi, lakkaa olemasta hyvä.

Toimialatutkimukset

EPSI Rating:in toimialatutkimukset tarjoavat vastauksia niihin aihealueisiin, jotka toimivat asiakastyytyväisyyden ja -uskollisuuden liikkeellepanevina voimina monilla eri toimialoilla. Tutkimus antaa selkeät ohjeet, kuinka edelleen kehittää brändiänne, yritystänne tai palveluanne. Lisäksi yrityksenne sijoitetaan paremmuusjärjestykseen kilpailijoiden kanssa.

EPSI Rating:in toimialatutkimus on paljon enemmän kuin asiakastutkimus. Saatte kattavan raportin, joka sisältää yksityiskohtaisia tuloksia ja näkemyksiä yrityksestänne sekä konkreettisia suosituksia siitä, miten voitte asettaa asiakkaan keskiöön entistä menestyksellisemmin.

Tutkimus mittaa asiakkaan kokemusta liiketoiminnastanne ja tarjoaa näkemyksiä suhteessa kilpailijoiden ja muiden toimialojen kehitystarpeisiin. Mitkä painopistealueet vaikuttavat parhaiten asiakastyytyväisyyteenne ja missä järjestyksessä teidän tulisi priorisoida parannettavat alueet, ovat joitain annettuja vastauksia. Raporttimme perusteella saatte myös selvityksen, jonka avulla voitte menetelmällisesti vahvistaa suhteitanne asiakkaisiin.

Saatte pääsyn markkinoiden kattavimpaan toimialanne johtavien toimijoiden vertailuun ja tiedon sijoituksestanne paremmuusjärjestyksessä.

Vuosittain mitattavat toimialat ja liiketoiminnot ovat valintaan ja kysyntään perustuvia valintoja. Jos haluatte toimialanne tai yrityksenne olevan osa toimialamittauksia, ota rohkeasti yhteyttä meihin.

Täältä voitte lukea lisää EPSI Rating:in toimialatutkimuksista

Pankki

Pankki

Vanhat särkyneet silmälasit

Vakuutus

Energia

Energia

Telekommunikaatio

Telekommunikaatio

Henkilöliikenne

Henkilöliikenne

Kiinteistönvälitys

Uudisasuntorakentaminen