• Työskentelemme yhteiskunnassa, joka hyödyntää ihmisten ja yritysten kaikki mahdollisuudet.

Omistaja

Positiivinen laadun kehitys kaikilla yhteiskunnan osilla

EPSI Rating:in omistaa hallituksen asettama SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling. Sen tehtävänä on toimia yhdistävänä, ohjaavana ja resursseja luovana elimenä kansalliselle laatualan kehitykselle. Instituutti tukee myös kansainvälistä yhteistyötä.

SIQ stimuloi ja edistää positiivista laadun kehittämistä kaikilla ruotsalaisen yhteiskunnan alueilla luomalla, keräämällä ja levittämällä tietoa, pitkäaikaista ja kestävää kehitystyötä varten.

SIQ:n taustalla on Ruotsin taloudellisen ja alueellisen kasvun virasto, Tillväxtverket, sekä jäsenjärjestöjä yksityiseltä että julkiselta sektorilta.

SIQ on edustettuna kaikkialla yhteiskunnassa, kiitos ainutlaatuisen verkostomme. Verkosto koostuu tutkijoista, yrittäjistä, opettajista, laatupäälliköistä, opiskelijoista, pörssiyhtiöistä, viranomaisista ja kaikista organisaatioista, jotka päivittäisessä työssään kehittävät toimintaansa systemaattisella laatutyöllä ja asiakaslähtöisen lähestymistavan avulla.

SIQ-Institutet för Kvalitetsutveckling myötävaikuttaa ruotsalaisten organisaatioiden kilpailukyvyn ja kannattavuuden lisäämiseen luomalla, keräämällä ja levittämällä tietoa laadun kehittämisestä.

Lue lisää SIQ:stä (ulkoinen verkkosivusto)